Västergötlands Fornminnesförening inbjuder till årsmöte
lördag den
26 maj 2018 i Rydal

Årsmötet är i år förlagt till brukssamhället Rydal i Marks kommun cirka 23 kilometer sydväst om Borås.

Förutom sedvanligt årsmöte med utdelning av förtjänstmedaljer och kulturstipendium kommer vi givetvis att äta lunch. Vi kommer också att besöka Rydals textilmuseum och få se den gamla maskinparken i drift. Redan 1834 etablerades här Sveriges första mekaniska bomullsväveri och 1853 landets första mekaniska bomullsspinneri. Vi kommer också att besöka Slottsberget där det medeltida gränsfästet Öresten en gång låg.

Program och mer detaljer om dagen kommer senare att finnas här. Vi kommer också att skicka ut en särskild inbjudan till alla medlemmar men boka gärna dagen redan nu!


 


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se