Västergötlands Fornminnesförening inbjuder till höstutflykt
lördag den 26 augusti 2023
till Amnehärad - Ribbingsfors herrgård och Amneholms borgplats


 

Amnehärad ligger i Västergötlands nordöstligaste hörn. De flesta av oss åker förmodligen bara igenom samhället och bygden i tron att här inte finns något sevärt och/eller kulturhistoriskt intressant. Inget kan emellertid vara mera fel vilket Västergötlands Fornminnesförening nu vill motbevisa !

Program

11.00 - 12.15 Samling vid ekonomibyggnaderna (se P på kartan på det nedladdningsbara detaljprogrammet - se nedan).
Information om dagens program varefter Ragnar Sigsjö ger en kort information om platsens medeltida bebyggelse. Claes Mörner berättar om "Ribbingsfors säteri - trädgård till lyst och nytta under 400 år"
12.30 - 13.30 Lunch bestående av lax med potatis serveras invid gårdens golfbana
13.45 - 14.15

Avfärd i egna bilar (OBS - sluten kolonnkörning) till småbåtshamnen vid Amneholm

14.15 - 14.45 Tillfälle att njuta av eventuellt medhavt eftermiddagskaffe. I hamnen finns tillgång till TC
14.45 - 15.00 Kort promenad på banad stig (rollator kan användas mn inte rullstol) fram till borgplatsen
15.00 - Ragnar Sigsjö berättar om borgen och en av Engelbrekts härar som 1534 intog fästet under upproret mot Erik av Pommern för att sedan fortsätta mot Edsholm och Dalaborg

 

Anmälan och information

Anmälan till utflykten är obligatoriskt och måste göras senast den 20 augusti klockan12 via e-post till:
receptionen@vgmuseum.se eller per telefon 0511-260 70 (vardagar utom måndagar 10-17, söndag 10-16) Observera att antalet deltagare är maximerat till 50 personer - först till kvarnen gäller därmed !

Kostnaden för medlem är endast 160 kronor. Beloppet inbetalas till Föreningens plusgiro 13 35 41 - 3 eller Swishkonto 123 685 0804 vid anmälan (inbetalning ersätter inte anmälan !). Vi vill helst inte hantera kontant betalning !

Har Du några frågor under lördag morgon kan Du ringa till någon av våra styrelseledamöter: Kjell Öhlund (0706466269) eller Kristina Wadensten (0736636136). Kom gärna i oömma kläder.

Anmälan är bindande - om Du inte kommer måste vi tyvärr debitera Dig i efterskott.

         Alla deltagare får två nyproducerade faktablad om Ribbingsfors och om Amneholm

.Detaljprogrammet med kartor och väganvisning kan Du ladda ner här.

Välkommen !E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se