Aktuellt

 


 

Om Kärlekens språk - adel, kärlek och äktenskap 1750 - 1900
- ett program med fil. dr. Brita Planck

 

Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer kommer vi nära en rad av 1700- och 1800-talens adliga par. Brita Plancks forskning och doktorsavhandling berättar om starka personligheter och relationer och lyfter fram förälskelser med ibland förverkligade drömmar om kärlek.

Livet präglades ofta av påfrestande ekonomiska krav och inte sällan föregicks giftermålet av övertalning och övervakning. Att vår nuvarande uppfattning om adelns äktenskapsval som styrt av släkt-, allianstänkande och godsinnehav inte är hela sanningen får vi höra i detta reportage från Kaflås gårdsarkiv med Brita Planck.

Intervjuare är Henrik Dammberg
.

 

Programmet är 36 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 33 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .


 

Om Mariestads okända historia
- ett program med lokalhistorikern Åke Möller

 

 

Mariestads förhistoria och tidiga historia, fram till stadens formella grundläggning och stadsprivilegierna 1583 men även stora delar av 1600-talet, har hittills varit mycket dåligt känd. Detsamma gäller också det stora arbetet med byggandet av den alltjämt stående domkyrkan. Ett omfattande och noggrannt forskningsarbete av lokalhistorikern Åke Möller har nu resulterat i att Mariestad äntligen fått sin tidiga historia kartlagd och dokumenterad. Stadens och domkyrkans äldsta historia kommer nu förhoppningsvis att kunna berättas i en eller två böcker men redan nu kan Du få en inblick i vad vi inte visste om både Mariestads och domkyrkans äldre historia i detta spännande samtal med Åke Möller. Intervjuare är Henrik Dammberg.  

Programmet är 42 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 38,4 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 


 Vårutflykten den 21 april till Lindholmens slottsruin
- ett reportage i Västergötlands Fornminnesförenings webbradio ! 

Den 21 april deltog ett åttiotal medlemmar i Föreningens vårutflykt till Stola och Lindholmens slottsruin på Kålland.  

Med på utflykten var också Henrik Dammberg som gjort detta reportage från besöket på Lindholmen.

Programmet är 28´09" minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 25,7 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 


 


Västergötlands fornminnesförening inbjöd till vårutflykt
lördag den 21 april
till
Stola herrgård och Lindholmens slottsruin

 

 

10.00 - 10.30 Samling på Stolas gårdsplan. Information och gruppindelning. (Observera ingen fika!)
10.30 - 12.30 Guidning i grupper på Stola respektive egen vandring i parken och till minneslunden
12.30 - 14.00 Lunch i Rackeby bygdegård; pannbiff, potatis, gräddsås, pressgurka, sallad, bordsdryck, kaffe och enkel kaka.
Eventuell önskan om specialkost skulle lämnas vid anmälan (se nedan) till utflykten. I bygdegården finns tillgång till toaletter
14.30 Visning av Lindholmens slottsruin av Ragnar Sigsjö


Anmälan till utflykten var obligatoriskt och skulle göras senast den 13 april via e-post till: receptionen@vgmuseum.se eller per telefon 0511-260 70 (vardagar 10-16 utom måndagar).

Kostnaden för medlem var endast 150 kronor och skulle betalas till Föreningens plusgiro 13 35 41 - 3 vid anmälan (observera - inbetalning ersatte inte anmälan!) eller kontant vid ankomsten och då gärna med jämna pengar. Antalet platser var begränsat till 75 - först till kvarn gällde därmed!

Eftersom vi tyvärr inte kunde ordna med fika vid ankomsten fick den som önskade gärna ta med sig egen färdkost.

Programmet är 42 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 39 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6, Apple Safari 5Vägbeskrivning till Stola


 

 
Var Anna av Novgorod Olof Skötkonungs dotter ?
En intervju med docent Elisabeth LöfstrandOlof Skötkonungs tonårsdotter Ingegerd som gifte sig med den ryske fursten Jaroslav blev efter sin död ett vördat helgon i den rysk-ortodoxa kyrkan. Enligt en teori blev Ingegerd nunna på sin dödsbädd 1050 då hennes namn också ändrades till Anna av Novgorod.

Här i Västsverige brukar Ingegerd ibland presenteras som västgötsk prinsessa eftersom hennes far Olof Skötkonung som den förste kristne kungen, enligt legenden, lät döpa sig i en källa i Husaby omkring 1000. Andra hävdar att hon växte upp på Olof Skötkonungs kungsgård i Sigtuna.

Docent Elisabeth Löfstrand vid Stockholms universitet är en av landets främsta experter på bland annat Anna av Novgorod. Hon berättar här, bland annat utifrån den Första Novgorodkrönikan, om Ingegerd/Anna och kontakterna mellan de områden som idag är Sverige och Ryssland.

Intervjuare är Henrik Dammberg.

 

Programmet är 42 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 39 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6, Apple Safari 5.

 

 Geologiexkursionen till Lugnås och Kinnekulle den 22 april
- ett reportage i Västergötlands Fornminnesförenings webbradio !


Den 22 april deltog ett trettiotal medlemmar i en spännande tidsresa genom Västergötlands 500 miljoner år gamla historia. Exkursionen som leddes av professor Lars Holmer från Uppsala universitet började i Lugnås kvarnstensbrott varefter färden gick till flera geologiskt intressanta lokaler på Kinnekulle.

Med på tidsresan var också Henrik Dammberg som gjort detta reportage.

Inslaget är 32´44" långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 31 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6, Apple Safari 5.

 


 

Nya rön från Varnhem
- ett nytt program i Västergötlands Fornminnesförenings webbradio !

 

 

Nya rön från Varnhem - två studiosamtal med arkeologerna Maria Vretemark och Ragnar Sigsjö.
Programledare Henrik Dammberg

Det senaste decenniets arkeologiska utgrävningar på Billingssluttningen omedelbart öster och sydost om klosterstaden Varnhem har kastat nytt ljus över inte bara kristnandet i Västergötland utan också generellt i landet. Inom området påträffades spår av kontinuerlig bebyggelse ända från Kristi födelse. Fyndet av en kristen begravningsplats med ursprung i sent 800-tal med mellan 2000 och 3000 gravar som senare kom att kompletteras med en privat gårdskyrka, i trä och senare av sten från 1000-talet, har kullkastat flera av våra tidigare tolkningar av vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Munkarnas övertagande av storgården bekräftade både ett radikalt brott med tusenåriga trosföreställningar och samtidigt en kanske lika lång släktbaserad ägarkonstellation.

I programmen får Du höra om de uppseendeväckande fynden av den stora järnåldersgården, dess bygravfält som fick en kyrka och hur gården med 2000 års historia vid 1100-talets mitt donerades till den hastigt expanderande cistercienserorden - en av medeltidens största multinationella storkoncerner !

Båda programmen är vardera på cirka 40 minuter och ljudfilerna (mp3 128 kb/s) omfattar vardera cirka 38 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

 

Om Du vill lyssna på programmen i Din smartphone finner Du dem på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com

 


 

Erik Petersson från Linköping fick
2015 - 2016 års forskningsstipendium på 100 000 kronor !


Lokalfrälset och centralmakten
- Gustav Olssons (Stenbock) väg till den politiska eliten under Gustav Vasas regering

Efter granskning av inkomna ansökningar har Fornminnesföreningens forskningsråd överlämnat sin rekommendation på mottagare av 2015-2016 års forskningsstipendium till Fornminnesföreningens styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att utse Erik Petersson från Linköping.
Valet av Erik Petersson motiveras på följande sätt:

"Erik Peterssons ansökan är väl motiverad, kortfattad och renodlad och behandlar därtill ett intressant och viktigt problemområde i svensk historia. Petersson har en god överblick över aktuell forskning och en god källkunskap. Att han dessutom har en gedigen och framgångsrik lista av publiceringar bakom sig, där han hanterat likartade frågeställningar, talar för att Petersson framgångsrikt kommer att slutföra projektet. I den kommande studien kommer Petersson inte bara att kasta nytt ljus över Gustaf Olsons (Stenbock) väg till makten utan också ge ett nytt bidrag till vårt vetande om den svenska riksbildningsprocessen under 1500-talet."


Under tiden som det spännande projektet pågår kan Du följa Eriks forskning på hans hemsida http://www.erikpetersson.se

Du kan också här lyssna på en interju med Erik om forskningsläget, vad vi idag vet om det politiska skeendet i Sverige vid den här tiden och vilka nya rön Erik hoppas kunna få fram under sin forskning. Intervjuare är vår styrelseledamot Henrik Dammberg.

Inslaget är på drygt 18 minuter och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 17 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 Nu har den kommit !
Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2015 - 2016

Boken Sten - en tidsresa är ett resedokument – en stenens tidsresa – som börjar för drygt 500 miljoner år sedan och slutar här och nu. Västergötlands mer än två hundra meter mäktiga kambrosiluriska berggrund har bevarats som en gigantisk relikt över några av världens bäst bevarade fossilrika bergarter från den tid då jordens biosfär började utvecklas. Från de första spåren av omfattande flercelligt liv till dagens cementtillverkning.

I Västergötland är stenen ständigt närvarande i platåbergen som råvara till den färdiga produkten i dess olika former. Under tidsresan får Du också - på 288 sidor med 286 bilder - läsa om hur stenen påverkar floran och om byggnadsverk i sten från gånggrifter via jordkällare och kyrkor till Karlsborgs fästning för att nu bara nämna några exempel. Vill Du se innehållsförteckningen och författarlistan (två sidor i nytt fönster) - klicka här ! Temadelens femton författare berättar också att man av stenen kunde tillverka husgeråd, milstenar, gravstenar, bensin och cement – och hur man gjorde det !

Som vanligt finns också avdelningen Aktuellt antikvariskt där denna gång åtta författare bland annat skriver om medeltida borganläggningar, kakelugnar, stenmurar och hur man renoverar industriskorstenar.

Ett högklassigt innehåll kräver en hållbar förpackning och för första gången har årsboken fått något numera så exklusivt som ett läsband till hjälp för alla läsare som inte vill läsa hela boken på en gång !

Vill Du se och läsa smakprov ur boken kan Du klicka på någon av bilderna nedan som var och en länkar (i nytt fönster) till en eller två sidor i några av författarnas artiklar.


 


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se


Upp