Länkar

  • Västergötlands museum i Skara
  • Regionmuseum i Västra Götaland i Vänersborg
  • Västergötlands hembygdsförbund
  • Höglandets Fornminnesförening
  • Svenska Fornminnesföreningen

  • E-post: info@vastergotlands-fornminnesforening.se