Västergötlands Fornminnesförening vill verka för att landskapets kulturminnen och kulturlandskap bevaras. Föreningen vill också bidra till att kunskapen om Västergötlands historia ökas, bland annat genom föreläsningar och stöd till forskning.

När föreningens bildandes 1863 var en av de viktiga uppgifterna att samla in gamla föremål som var värda att bevara. Med tiden ökade samlingarnas omfattning så mycket att Västergötlands Fornminnesförening 1919 startade Västergötlands museum i Skara. Där finns föremålen än idag.

Idag är Västergötlands Fornminnesförening en stödförening till Västergötlands museum i Skara och Vänersborgs museum. Många av föreningens arrangemang sker därför i samarbete med dessa museer. Föreningens medlemmar har dessutom fri entré till museerna.

Västergötlands Fornminnesförening har omkring 1300 medlemmar och varje år arrangerar föreningen ett tiotal sammankomster. För att stimulera till forskning om Västergötlands historia delar föreningen årligen ut ett stipendium på 50 000 kronor till någon forskare vid högskola eller universitet.

Kronprinsessan Victoria är sedan 2006 Västergötlands Fornminnesförenings höga beskyddare och hedersmedlem.


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se