Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj i förgyllt silver

Alltsedan 1960 delar Västergötlands Fornminnesförening årligen ut förtjänstmedaljer till personer som gjort betydande insatser i enlighet med Fornminnesföreningens intentioner. Det kan ha handlat om insatser för att bevara västgötska kulturminnen, forskning om landskapets historia eller på annat sätt förmedling av kunskap om Västergötlands kultur, språk och sedvänjor. Medaljen bär inskriptionen ”För trogen vård av fädrens minne”


Vid årsmötet 2023 utdelades medaljen till följande personer:

Christer Ahlberger, Göteborg, fick medaljen för studier över den västgötska särarten där hans avhandling om "Vävarfolket" - Hemindiustrin i Mark 1790-1850 är ett tidigt exempel. Han har vidare forskat om religiösa rörelser såsom allmogeläseriet och hoofianismen och dess betydelse vid tolkning av historiska frågor men också om "den tysta revolutionen" då de medeltida socknarna slutligt bröts sönder under 1960- och 1970-talen.

Bengt Berglund, Göteborg, för sin forskning om Västsvensk industrihistoria manifesterad bland annat i flera böcker som t.ex "Ryfors bruk 1742-1920", "Järnet och riksbildningen 1150-1350", "Järnet och Sverigers medeltida modernisering". Han har också skrivit flera böcker om Volvos tidiga historia och medverkat i flera volymer om Borås stads historia.

Dick Harrison, Lund, för ett mycket stort antal böcker om bl.a svensk och Västgötsk medeltid t.ex "I Arns fotspår", "Jarlens sekel" och "Svensk medeltid". Genom sin förmåga att komprimera och sammanfatta komplicerade historiska skeenden i böcker och andra media förmedlar han också professionell forskning till vårt lands kulturarv. Dick Harrisons arbete är samtidigt kvalificerad folkbildning när den är som bäst.


Vid årsmötet 2022 utdelades tio förtjänstmedaljer vilka beslutats under åren 2019, 2020. 2021 och 2022 men inte kunnat utdelas under Coronapandemin eftersom de fysiska årsmötena under denna period varit inställda. Årtalet inom parentes anger året för beslut.

Jan Sjöberg, Vargön (2019), fick medaljen för sitt omfattande kulturarbete i gränslandet på ömse sidor om Göta älv där han verkar som kraftfull och orädd talesman för vårt svenska kulturarv. Hans kulturhistoriska civilkurage vid värnandet av stiftelsen Bohusläns museum legala självständighet är föredömligt.

Björn Broberg, Mariestad (2020), fick medaljen för betydande insatser för västgötsk kulturhistoria i sin roll som engagerad och initierad sakreterare för Grevillis fond.

Benny Jacobsson, Uppsala (2020) för omfattande insatser för västgötsk kultur och identitet och som utgivare och kommentator av ett flertal verk om äldre västgötsk kulturhistoria.

Barbro Westergren, Falköping (2020) för betydande insatser vid skapandet av moderna pilgrimsleder i Västergötland.

Christina Vitegaard Ahlenius, Floby (2021) för framstående ledning och organisation av Västergötlands Fornminnesförenings medverkan vid Bokmässan i Göteborg under ett flertal år.

Christer Westerdahl, Götene (2021) för sina mångåriga insatser för västgötsk kulturhistoria och särskilt som kulturhistorisk författare till närmare tusen artiklar och böcker.

Per-Axel Wiktorsson, Uppsala (2021) för stora insatser vid publicering av ett flertal äldre, främst västgötska källskrifter såsom Västgötalagen, Mariestads lagbok och om medeltida skrivare.

Gisela Borei, Lerum (2022) för stora insatser som styrelseledamot och arbete med avancerade översättningsproiblem i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift.

Sven Borei, Lerum (2022) för betydelsefulla organisatoriska insatser i Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands museum, för skyddet av småskalig vattenkraft samt för det kulturhistoriska projektet i Skallsjö by.

Kjell Henrysson, Tidaholm (2022) för betydande insatser för Västgötskk kulturhistoria genom publiceringar och räddningsinsatser av äldre handlingar.

 

Vid årsmötet 2019 utdelades medalj till följande personer:

Eric Julihn, Skövde, fick medaljen för sitt långvariga, banbrytande och betydelsefulla arbete för Västergötlands och landets industriella kulturarv och för att ge detta en plats i svensk antikvarisk praktik.

Agneta Tjäder, Ulricehamn, fick medaljen för sina västgötaböcker och för sitt arbete med att levandegöra Västergötlands historia som guide, föredragshållare och journalist.

 


Vid årsmötet 2018 utdelades medalj till följande personer:

Lars O. Carlsson, Göteborg, fick medaljen för sina många radioprogram och publicistiska gärning med ett tjugotal böcker och skrifter - allt med lokalhistorisk inriktning. Hans olika föredrag om Göteborg och dess kulturhistoria har också gjort honom mycket uppskattad som föredragshållare.

Bernhard Englund, Skövde, fick medaljen för sitt omfattande arbete att försöka återskapa 1600-talets militära miljö i form av ett tidstroget ryttmästarboställe vid Simsjön på Billingen. Detta gäller både byggnader och vapen liksom annan militär utrustning, möbler, husgeråd och andra objekt .

Per-Göran Ylander, Hjo, fick medaljen för sitt arbete med att förvalta och försköna trästaden Hjo vilket har tjänat som föredöme för andra städer och resulterat i att Hjo förärades Europa Nostras hedersmedalj 1990. Genom flera böcker, föredrag och otaliga stadsvandringar har han outtröttligt förmedlat Hjos och dess byggnaders historia.

 

Vid årsmötet 2017 utdelades medalj till följande personer:

Eva Jonsdotter Sundberg, Götene, fick medaljen för sitt betydelsefulla arbete vid Västergötlands museum under 30 år. Hon har dessutom gjort värdefulla insatser för flera hembygdsföreningar genom sina kunskaper om textilier och som cirkelledare i vävning. Som författare har hon skrivit ett antal släkt- och lokalhistoriska uppsatser.

Patrik Zimonyi, Ugglum, fick medaljen för sin ledande roll vid arbetet med att bygga en kopia av hjulångaren Eric Nordewall samt för byggnationen av vikingaskeppet Sigrid Storråda. Hans insatser har starkt bidragit till förståelsen av gångna tiders båtbyggande.

Åke Möller, Mariestad, fick medaljen för sitt engagemang i Ullervad-Leksbergs hembygdsarbete och för ett antal publikationer och artiklar av lokalhistoriskt intresse. Han har också forskat kring Mariestads historia vilket kommer att resultera i en publikation.


Vid årsmötet 2016 utdelades medalj till följande personer:

Tore Hartung, Mariestad, fick medaljen för sitt brinnande intresse för landskapet Västergötland och för att han under många år delat med sig av sitt stora kunnande till mängder av läsare.

Christina Ström, Skarstad, fick medaljen för sin roll som samlande kraft för en kulturarvsintresserad allmänhet och som initiativtagare, utgivare och redaktör för tidskriften Mimers Brunn.

Lennart Wasling, Borås, fick medaljen såsom god exponent för den stora grupp enskilda människor i det civila samhället som spelar en avgörande roll för att vårt kulturarv skyddas, bevaras och förklaras för kommande generationer.


Vid årsmötet 2015 utdelades medalj till följande personer:

Hans Falklind, Lerum, fick medaljen för sitt omfattande arbete med dokumentation och bokutgivning om kulturmiljön i Lerumsbygden samt i Göteborg och Bohuslän.

Ingemar Fägerlind, Gudhem, fick medaljen för sitt långvariga och engagerade arbete med att skydda och levandegöra kulturmiljön i och omkring Gudhems kloster.


Vid årsmötet 2014 utdelades medalj till följande personer:

Ingemar Beiron, Mariestad, fick medaljen för sitt långvariga och engagerade arbete för Kvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås.

Göran Jönsson, Skara, fick medaljen för sitt långvariga och omfattande arbete med utvecklingen av det Veterinärhistoriska muséet i Skara.

Maria Wretemark, Skara, fick medaljen för sin framstående verksamhet som osteolog och arkeolog med fokus på västgötsk kulturhistoria.


Vid årsmötet 2013 utdelades medalj till följande personer:

Dag Ahlenius, Floby, fick medaljen för sitt betydande kulturhistoriska intresse, framstående organisationsförmåga, höga juridiska kompetens och civilkurage vilket sammantaget möjliggjort extremt stora insatser till Föreningens fromma.

Lars Gahrn, Mölndal, fick medaljen för sina forskningsinsatser om västgötsk historia i allmänhet och Mölndahls historia i synnerhet.

Ulla Hallbäck, Skara, fick medaljen för sin långa erfarenhet och djupgående kunskap om föremåls- och arkivsamlingarna på Västergötlands museum samt betydande serviceanda.


Vid årsmötet 2012 utdelades medalj till följande personer:

Wanja "Nones" Håkansson, Götene, fick medaljen för sitt mångåriga arbete med skulpturer, ofta med historisk anknytning. I Skara har hon skapat bronsrelieferna på Djäkneterassen vid Domkyrkan, Skaradjäknen i Krabbelund och Octo Puellae vid Katedralskolan. I Mariestad står hon bakom Arbetaren på cykel med unicaboxen på pakethållaren. Genom sina många offentliga skulpturer har hon också uppmärksammat den västgötska kulturhistorien.

Ingemar Wikenros, Mariestad, fick medaljen för sitt mångåriga lokalhistoriska forskningsarbete som resulterat i flera skrifter, främt om Vadsbo härad. Hans senaste bok handlar om landshövding Adam Otto Lagerberg - född med guldsked, ruinerad, avsatt, bortglömd. Ingemar Wikenros styrka är den mycket noggranna källforskningen.

Jan Töve, Hökerum, fick medaljen för sin mångåriga och kvalitativt högtstående landskapsfotografering som resulterat i flera böcker, bland annat om Hornborgasjön och Änglagårdsbygden kring Ulricehamn.


Vid årsmötet 2011 utdelades medalj till följande personer:

Bo Björklund och Carl-Erik Andersson, Alingsås. Lokalhistoriker som forskat och givit ut böcker om Risvedens historia och kultur.

Björn Lippold, Skövde. Militärhistoriker bakom Centrala soldatregistret med 350.000 soldater. Ett livsverk. Dessutom författare till flera lokalhistoriska böcker.

Hans och Margareta Persson, Hova. Kulturhistoriska eldsjälar sedan decennier. Har bidragit till medeltidsforskningen i norra Västergötland tillsammans med riksantikvarieämbetet bland annat när det gäller järnframställningsplatser.

Per-Ola Räf, Skara. Personhistoriker och språkman. Gav 2002 ut bok om organister och orglar i Skara stift från 1600-talet till 1857. Gav 2010 ut bok om schäferiskolan på Höjentorp och i Alingsås.

Ivar Virgin, Götene. Har gjort en viktig kulturgärning genom att renovera 1600-talsslottet Mariedal och bevara det i dess ursprungliga skick. Detta kommer många till del genom publika evenemang.


Här följer den fullständiga listan över tidigare års medaljörer:

2010

Anna Maria Claesson, Brandstorp

Erland Högemark, Vara

Anders Lind, Bolum

Göran Sjögren, Alingsås

Bengt OT Sjögren, Göteborg och Skara

2009

Uno Bohman, Skara

Johnny Hagberg, Järpås

Bertil Ström, Mariestad

Per Henrik Rosenström, Alingsås

Björn Dahrén, Alingsås

2008

Lars Eriksson, Bolum (tilldelad postumt)

Raymond Andersson, Sunnersberg

Carola Östmark, Liared

Jens Böhn, Kölingared

Göran Söderström, Vänersborg

2007

Anja Praesto, Skövde

Bengt Östmark, Ulricehamn

Åke Hyenstrand, Skultorp

Arne Sträng, Ljungstorp

Pehr Zethelius, Torpa

2006

Josef Jacobsson, Åsarp

Bengt Fransson, Åsarp

Karin Rex-Svensson, Trollhättan

Gunnar Ahlberger, Kinna

Aina Lindborg, Bjurbäck

Bengt Lindborg, Bjurbäck

2005

Ingemar Herngren, Ulricehamn

Torgil Hallböök, Skövde

Ylva Kongbäck, Lidköping

Lars Ågren, Mullsjö

2004

Nils-Fredrik Beerståhl, Falköping

Harald Ekman, Årnäs

Rune Holmberg, Tranemo

Göran Stenbäcken, Borås

2003

Alf Bråthen, Trollhättan

Tage Claesson, Lidköping

Gunnar Dafgård, Källby

Carl Gustafsson, Vara

Danielle Ribbing, Mariestad

2002

Verner Lindblom, Götene

Erling Svensson, Gärdhem

Ulla Nordmark, Falköping

Lena Gustavsson, Dalsjöfors

2001

Lars Hjertén, Tidaholm

Jan Svanberg, Stockholm

Jan Guillou, Stockholm

2000

Gunnar Thorstensson, Rackeby

Peder Claesson, Linköping

Hanna Biljer, Skövde

Anna-Lena Hultman, Hössna

1999

Inger Wihdja, Klämmesbo

Erik Witting, Mariestad

Britt Liljewall, Alingsås

Carl Hylander, Alingsås

1998

Eivor Engström-Sedenmalm, Varberg

Arnold Josefsson, Uvered

1997

Märtha Pettersson, Vinninga

Agnes Svensson, Sunnersberg

Kent Andersson, Dalstorp

Hugo Karlsson, Sätila

1996

Einar Ödman, Limmared

Gunnar Högborn, Ulricehamn

Olle Odensvik, Otterstad

1995

Albert Fransson, Fredsberg

Erik Dahlengren, Töreboda

Arthur Andersson, Hällekis

Åke Carlsson, Vårgårda

1994

Folke Hörling, Lidköping

Gustav Karlsson, Trollhättan

Lars Erik Linnarsson, Falköping

1993

Ruth Hallenius, Saleby

Sven Blomgren, Vänersborg

Göte Fridh, Trollhättan

Ingvar Kjörck, Bollebygd

Sven-Gustav Johansson, Lugnås

1992

Astrid Gustavsson, Husaby

Birgitta Birgerson, Hjo

Margareta Engqvist, Timmele

David Haldorson, Timmele

1991

Karl-Eric Svensson, Leksberg

Erik Larsson, Leksberg

David Bengtsson, Öxabäck

Bertil Rydin, Sparsör

1990

Dir. Gunnar Wahlström, Skara

Antikvarie Birgitta Hjolman, Sätuna

Godsägare Lennart Jacobsson, Eriksberg

1989

Fotograf Tore Hagman, Vårgårda

Köpman Stig Rehn, Skara

1988

Folkskollärare Gunnar Berggren, Älgarås

Distriktschef Waldemar Johanneson, Sparsör

Lantbrukare Einar Olsson, Halna

Fil. lic. Barbro Westrin, Lidköping

Rektor Sven-Evert Gustafsson, Fristad (postumt)

1987

Byråingenjör Sture Creutz, Floby

Lantbrukare Bert Ivarsson, Lidköping

Landsantikvarie Ulf Erik Hagberg, Skara

1986

Lantbrukare Åke Imark, Stora Mellby

Antikvarie Rune Ekre, Svenshögen

Fru Meje Josefson, Ulricehamn

Redaktör Claes Astin, Mariestad

Chefredaktör Hans Menzing, Skara

Huvudredaktör Rune Larsson, Borås

1985

Berit Hange-Persson, Lugnås

Allan T. Nilson, Göteborg

1984

Leif Arvidsson, Skövde

Lars Hasselberg, Vara

Knut Ivarsson, Kinna

Knut Karlsson, Kinna

Elisabet och Mac Key, Skövde

Gustav Larsson, Skene

1983

Fil. mag. Gunnar Arnborg, Mölndal

Verktygsmakare Ruben Blom, Götene

Adjunkt Knut Fredriksson, Falköping

1982

Lantbrukare Oskar Engström, Vargön

Museichef Anna-Lisa Sjöberg, Karlsborg

Fil.dr. Nils Dahlbeck, Kållered

Fil. dr. Gunnar Linde, Skövde

Hemslöjdskonsulent Lisa Melén, Lidköping

1981

Ivar Johansson, Bredsäter

Egon Lögdlund, Skövde

Robert Fahlström, Järpås

Ivar Mjörnfors, Alingsås

1980

Folkskollärare Georg Jacobsson, Skärv

1979

Byrådirektör K-G Kvicklund

1978

Nämndeman Johan Jacobsson

Ombudsman Lars Svedlund

Bankdirektör Stig Hallberg

1977

Kapten Gunnar Edholmer

Överste Gunnar Lundgren

1976

Landshövding Gunnar von Südow

Turistchef Gösta Vogel-Rödin

Länsantikvarie Sven-Axel Hallbäck

1975

Stadsingenjör Arne Arodell

Docent Hilding Johansson

Textilkonstnärinnan Agda Österberg

1974

Pastor John Steiner

Häradsdomare Johan Nyberg

1973

Docent Harald Wideen

Landstingsdirektören S-G Ahlenius

1972

Bankkassör Ivar Östergren

1971

Landshövding Karl Frithiofson

Generaldirektör Bertil Olson

Överlantmätaren Kurt Axén

Fil. dr. Albert Eskeröd

Länsarbetsdirektör Hans Elov Fredricson

Assistent Hugo Hillver

Länsjägmästare Gunnar Palmerius

Landsbibliotekarie Bengt Stenberg

Överste J. Kaleb Lundén

1970

Kontraktsprost Nils Forssell

Prosten Adolf Kloo

Landsantikvarie Ingegärd Vallin

Godsägare Holger Ander

Greve Hugo Hamilton

1969

Riksantikvarie Sven B.F. Jansson (för 1968)

Överantikvarie Sverker Janson (för 1968)

Överste Ingemar Bratt

Stiftssekreterare Bengt Gierup

Fil. dr. Ivar Moberg

Kontorschef Holger Person-Lilja

Landstingsdirektör Sten Swarén

Avdelningsdirektör P.O. Westlund

1:e intendent Erik Andrén

1968

Direktör Stig Ahlström

Ombudsman Lennart Lindén

1967

Köpman Karl Granqvist

Konservator Olle Hellström

Direktör Erik Hållander

Folkskollärare Erik L. Johansson

Kapten Ivar Virgin

Rektor Eva Åsbrink

1966

Landshövdingskan Karin Fallenius

Häradshövding Christer Gemzell

Ombudsman Johannes Wernqvist

1965

Länsarbetsdirektör Gösta Bergendahl

Museiintendent Benjamin Lidholm

Riksantikvarie Gösta Selling

1964

Professor Erik Lundberg

Överlärare Gösta Carshult

Häradshövding Gustaf Eksell

Läroverksadjunkten John Hedencrantz

Lantbrukare Folke Wångmarke

1963 (100-års jubiléet)

Landshövding Bertil Fallenius

Folkskollärare Sixten Bengtsson

Läroverksadjunkten Ernst Carlsson

Länsarkitekt Edgar Haasum

Överstelöjtnant Nils Höglund

Professor Ivar Lundahl

Stationsmästaren Hugo Sköld

Lantbrukare Folke Tengeland

Landsantikvarie Gunnar Ullenius

1962

Landshövding Arvid Richert

Direktör Henning Ahlberg

Chefredaktör Harry Hjörne

Länsskogvaktaren Anders All

1961

Generallöjtnant Folke Högberg

Landstingsdirektör Erland von Hofsten

Landstingsdirektör Henry Hårde

Folkskolläraren Gideon Lindgren

1960

Domänintendenten Bertil Ekberg

Redaktör Gustaf Ewald

Bankkassören Erik Hjortén

Folkskolläraren Linnar Linnarsson

Fil.dr. Karl Esaias SahlströmE-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.seUpp