Västergötlands Fornminnesförenings Tidsskrift

Alltsedan 1869 ger Västergötlands Fornminnesförening ut en tidskrift som, namnet till trots, är en välfylld bok i hårda pärmar. Den kommer vartannat år, och den senaste kom strax före julen 2023. Förutom den tematiska delen finns en återkommande del med namnet Aktuellt antikvariskt där tjänstemännen på bland annat museet i Skara delar med sig av aktuell forskning

Nedan visas de senaste 36 årens tidskrifter med omslagsida och en kort sammanfattning av innehållet. Om Du klickar på respektive omslagssida får Du upp just den årgångens innehållsförteckning som .pdf-fil i ett nytt fönster. På samma sätt kan Du se det kompletta registret för alla årgångar fram till 2000 om Du klickar på omslagssidan till registerboken längst ned på sidan!

Vill du köpa någon av Fornminnesföreningens böcker och/eller bli medlem?
Kontakta då Sven-Olof Ask på telefon 070-742 65 18, via e-post
svenolofask54@vastergotlands-fornminnesforening.se
eller V
ästergötlands Museum i Skara.

 

2019-2020-års tidskrift med titeln

"Varnhem - från järnåldersgård till klosterstiftelse" innehåller den senaste kunskapen om klostrets spännande etableringshistoria. 14 framstående forskare från både Sverige och Tyskland berättar om Varnhems när, varför och hur från år 0 till 1520. Boken redovisar vad geologin, ortnamnen, kristnandet, arkeologin, klostrets gårdar och ekonomi avslöjar men också en jämförelse med samma utveckling av det stora cistercienserklostret Maulbronn i Tyskland.

I avdelningen Aktuellt antikvariskt tolkar en engelsk specialist de många barockmålningarna i våra västgötska kyrkor men här finns också uppsatser om tidigmedeltida taklag i landskapets kyrkor, om en ängel i galvanoplastik från Mariestad och renoveringen av S:t Olofs kyrka i Falköping och annat spännande. Boken innehåller 318 sidor med mängder av högklassiga bilder och kartor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 978-91-979258-9-1, ISSN 0347-4402

 

   

2017-2018-års tidskrift med titeln

"Speglingar av vatten" innehåller 21 författares berättelser om det fria vattnets lopp i dess översvämningar men också människans försök att utnyttja och tämja dess kraft. Från vattenväxter, fiskdammar, sjöleder och broar till medeltidens avancerade VA-system i Varnhems kloster och 1950-talets Vättervattenledning. Vattnets roll för bondens odling men också reningsverkets rehabiliterande verkan får sin verbala belysning i boken.

I avdelningen Aktuellt antikvariskt är spännvidden stor med 10 författare som berättar alltifrån utgrävningen av ett flatmarksgravfält i Remmene till sista skiftet för Electrolux i Mariestad. En betraktelse över vår egen tid med den övergivna och nu rivna Köpstaden vid Skara sommarland ger ett nyttigt perspektiv på oss själva. Boken innehåller 287 sidor och är rikt illustrerad.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 978-91-979258-7-7, ISSN 0347-4402

2015-2016-års tidskrift med titeln

"Sten - en tidsresa" är ett resedokument - en stenens tidsresa - som börjar för drygt 500 miljoner år sedan och slutar här och nu. De mäktiga västgötska platåbergen har bevarats som en gigantisk relikt från den tid då jordens biosfär skapades. Under tidsresan får Du på 288 sidor med 286 bilder läsa om hur stenen påverkar floran och om byggnadsverk i sten från gånggrifter via jordkällare och kyrkor till Karlsborgs fästning för att nu bara nämna några exempel.

Temadelens femton författare berättar också att man av stenen kunde tillverka husgeråd, milstenar, gravstenar, bensin och cement – och hur man gjorde det ! Som vanligt finns också avdelningen Aktuellt antikvariskt där denna gång åtta författare bland annat skriver om medeltida borganläggningar, kakelugnar, stenmurar och hur man renoverar industriskorstenar.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 978-91-979259-6-0, ISSN 0347-4402

VFFT 2013-2014

2013-2014-års tidskrift med titeln

"Bortom monumenten - historiekultur, nationalism
och monumentprojekt i Västergötland 1893-1917
"
innehåller en 203 sidor lång och intressant uppsats om byggandet av monument och minnestavlor över stora män och historiska händelser. Utöver att vara eviga minnesmärken hade stenmonumenten också andra och mer dolda budskap för tidens och framtidens samhälle, rum, ekonomi och politik.

I Aktuellt antikvariskt berättar 6 författare på 29 sidor nyheter om klockstaplar, muséets fängslande personarkiv, försvunna städer och vad skeletten från Nya Lödöses kyrkogård kan berätta.

Boken innehåller totalt 246 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 978-91-979258-4-6, ISSN 0347-4402ISSN 0347-4402

VFFT 2011-2012

2011-2012-års tidskrift med titeln

"Gränsland i krigens skugga"
behandlar konsekvenserna för Västergötland och dess befolkning av att ha varit gränslandskap i 700 år. På 213 sidor berättar 19 författare om slaget vid Älvsborg 1502, salpetertillverkning för krig och fred, okända 1600-talsfanor, kaparkriget utanför västkusten kring 1700, humleodling, attackflygeskaderns hemliga ledningsplats på varaslätten, Västsveriges strategiska betydelse under andra världskriget och mycket mera. I Aktuellt antikvariskt berättar 14 författare på 62 sidor nyheter om 5000-åriga matrester, ångsågen i Ryd, Finnestorps offerplats, utgrävningar på Loholmen och mycket mera.

Boken innehåller totalt 288 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 978-91-979258-2-2, ISSN 0347-4402

VFFT 2009-2010

2009-2010-års tidskrift med titeln

"Från borg till julmarknad - slott och herrgårdar i Västergötland"
har en mycket ovanlig vinkling där 21 författare, var och en expert inom sitt område, i 20 spännande uppsatser om totalt 207 sidor berättar om ett urval västgötska herrgårdars ekonomiska utveckling och historia. Hur herrgårdarna alltifrån en strategisk medeltid till nutidens julmarknader har utvecklats och anpassats för att överleva. Boken spänner från ombyggnader av det medeltida Torpa stenhus till mekaniska mjölkningssystem på Ryholm och från brännvinsbaroner på Dagsnäs och Bjurum till 1800-talets popmusik på Kaflås.

I Aktuellt antikvariskt berättar 13 författare på 70 sidor nyheter inom arkeologi, konstvetenskap, arkitektur, gamla fotografier, porträtt och potatis.

Boken innehåller totalt 293 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 978-91-979258-0-8, ISSN 0347-4402

VFFT 2007-2008

2007-2008-års tidskrift med titeln

"Västergötland i konsten"
är en bok i vilken 11 författare i text och bilder på 173 sidor försöker beskriva hur konstnärer under de gångna århundradena betraktat landskapet Västergötland och den utveckling det genomgår. De många illustrationerna speglar också förändringarna i landskapet, städerna, kartbilderna, och industrimiljön.

I Aktuellt antikvariskt berättar 15 författare på 74 sidor nyheter om bland annat hällristningar, Varnhems kyrkor, mordbranden i Ledsjö, hjulångaren Eric Nordevall II till databaser för att hitta i museisamlingarna.

Boken innehåller totalt 263 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-974469-6-3, ISSN 0347-4402

VFFT 2005-2006

2005-2006-års tidskrift med titeln

"En makalös samling"
berättar på 172 sidor om hur en av Sveriges mest omfattande och kvalitativt bästa museisamlingar skapades. Med början 1863 har det idag blivit cirka tre hundra tusen föremål, en miljon fotografier och mängder av arkivhandlingar. Boken visar också smakprov från magasin och arkiv.

I Aktuellt antikvariskt berättar 12 författare på 68 sidor om spännande ämnen som tändkulor, återfunna kungalängder, hällristningar, det mystiska Gestilren och båken på Hindens rev för att bara nämna några artiklar.

Boken innehåller totalt 257 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-974469-4-7, ISSN 0347-4402

VFFT 2003-2004

2003-2004-års tidskrift med titeln

"Medicinhistoria i Västergötland"
I boken berättar 19 författare på 194 sidor om läkekonstens utveckling i landskapet från forntid till 1950-tal. Vi får, bland mycket annat, läsa om folkliga huskurer, medeltida hospital, medicinalväxter, en dårstugas uppkomst och fall, lasarettens utveckling, sjukdomar och giftmord samt magsårets historia.

I Aktuellt antikvariskt berättar 14 författare på 59 sidor bland annat om en stormannagård vid Vänern, en masugn från 1300-talet, Gud och mammon i Trässbergs kyrka, en kristen begravningsplats från vikingatiden, Forsviks bruk och Kulturhuset i Skövde.

Boken innehåller totalt 266 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-974469-2-0, ISSN 0347-4402

VFFT 2001-2002

2001-2002-års tidskrift med titeln

"Blommande trädgårdar och grönskande parker"
I boken berättar 17 författare på 132 sidor om bland annat klosterträdgårdar, 1700-talets parker, prästgårdsträdgårdar, gamla rossorter, trädgårdsstäder, kyrkogårdens utveckling, växter på gamla torpställen och koloniträdgården.

I Aktuellt antikvariskt berättar 13 författare på 41 sidor bland annat om en vendeltida storgård på Kållandsö, utgrävningarna av Aranäsborgen, en medeltida glashytta, arkeologi vid Finnestorp och industriinventeringar.

Boken innehåller totalt 186 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-974469-0-4, ISSN 0347-4402

VFFT 1999-2000

1999-2000-års tidskrift med titeln

"Nedslag i Västergötlands industrihistoria"
handlar om det tidigt industrialiserade landskapets textilindustri, möbelindustri och transportindustri. På 129 sidor berättar 13 författare om bland annat varvsrörelsen i Götaälvdalen, textilindustri, tidig möbelhistoria i Kyrkefalla, Stallbacka industriområde, Carlsfors alunbruk, repslageri i Älvängen och om konstnären Gunnar Nylund vid Rörstrand.

I Aktuellt antikvariskt berättar 10 författare på 39 sidor bland annat om nyupptäckta hällristningar, kulturarvet i odlingslandskapet, dendrokronologi i kyrkor, milstolpar och vägminnen samt Balteryds kölna.

Boken innehåller totalt 179 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-85884-99-5, ISSN 0347-4402

VFFT 1997-1998

1997-1998-års tidskrift med titeln

"Färgstarka västgötakvinnor"
behandlar kända och okända kvinnor i landskapet. På 107 sidor berättar 13 författare om bland andra Sophie von Knorring, Agda Österberg och Elli Hemberg, Agnes de Frumeri, Mary Anderson från Saleby, Eva de la Gardie, Hallonflickan från Luttra, Mary Kihlbom, Anna Karlsdotter, Nödingekvinnornas gravar och Lucia från Lödöse.

I Aktuellt antikvariskt berättar fyra författare på 18 sidor om hällristningen vid Blomberg, lerhus i Skaraborg, Vitteneprojektet och om stadsarkeologiskt register över Falköping.

Boken innehåller totalt 134 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-85884-94-4, ISSN 0347-4402

VFFT 1995-1996

1995-1996-års tidskrift med titeln

"Bygga och Bo - 1000 år i Västergötland"
handlar om landskapets rika och välbevarade byggnadskultur. På 199 sidor berättar 14 författare om medeltidens kyrkor i sten och i trä, skiftesverksteknik, högreståndskultur och folkligt byggande, arkitekten C.E. Löfvenskiölds stora inflytande på lantbrukets byggnader och inte minst industrialismens hus.

I Aktuellt antikvariskt berättar 10 författare på 42 sidor bland annat om den äldste skaraborgaren, nya bilder i gamla hällristningar, bronshalskragen från Tiarp, arbetarbostäder i Falkängen, vasstak i Hornborgabygden och stenålder vid Hornborgasjön.

Boken innehåller totalt 252 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISBN 91-85884-87-1, ISSN 0349-4829

VFFT 1993-1994

1993-1994-års tidskrift med titeln

"Mylla mule människa
- det västgötska kulturlandskapet, några brottstycken
"
På 199 sidor belyser 14 författare kulturlandskapets olika delar utifrån byarnas utseende, åkrarnas form och placering, förhållandet mellan ängsmark och hagmark jämfört med andelen åker, jordbruksteknologi och lövtäkt.Ytterligare kunskap om kulturlandskapet finns i fornlämningar, lösfynd, äldre kartor och dagböcker.

I Aktuellt antikvariskt berättar nio författare på 29 sidor bland annat om djäkne-stallet i Skara, den medeltida gården Sannum vid sjön Viken, slussvaktar-bostället i Sjötorp, träbron vid Vaholm och gamla skelett från Falköping.

Boken innehåller totalt 230 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

VFFT 1991-1992

1991-1992-års tidskrift med titeln

"Västgötahandel genom sekler"
innehåller 14 författare på 169 sidor som skriver om landskapets handel från tidig medeltid till stormarknad. Medeltida brakteater, matimport, gränshandeln, västgötaknallar, stadstullar, Göta kanal och Vätterhandeln, Hunneberskalk, lanthandeln, postorderhandel och Lödöse som handelsplats är några av nyckelorden i bokens artiklar.

I Aktuellt antikvariskt berättar sju författare på 18 sidor bland annat om skärvstenshögar på Kålland, Malmströms måleriverkstad i Habo, damastvävarna på Kinnekulle, utställningar på muséet och donatorer till muséet .

Boken innehåller totalt 202 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

VFFT 1989-1990

1989-1990-års tidskrift med titeln

"Ung i tiden"
behandlar ett evigt tema. På 113 sidor skriver nio författare om bland annat hotad moral, lekstugor, rock i Skaraborg, MC-kultur, om rätten att vara tjej, mellan växtvärk och drömmar och hur det var att vara ung i Skara vid förra seklets början.

I Aktuellt antikvariskt berättar 17 författare på 124 sidor bland annat om medeltida kammakare i Skara, kyrkan på Lurö, Lindholmens gård/borg/slott, Mariestads teaterhus, 1500 varglappar, Vulcans tändsticksfabrik, Arentorps mejeri, Aledals nyckelfabrik och flera arkeologiska utgrävningar.

Boken innehåller totalt 249 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

VFFT 1987-1988

1987-1988-års tidskrift med titeln

"Landsbygden genom linsen - bygdefotografer i Västergötland"
är en hyllning till den fotografiska bildens 150-årsjubileum samtidigt som boken handlar om några av landskapets tidigaste fotografer och deras många bilder.
På 150 sidor berättar tre författare om bilden av landsbygden, hur man tolkar en bild och om muséets stora bildskatt samtidigt som läsaren får se mängder av intressanta bilder från en försvunnen tid.

I Aktuellt antikvariskt berättar 6 författare på 44 sidor bland annat om Finnes-torpsfyndet, den befästa stormansgården Gum på Kinnekulle, medeltida dräktmode, ett arbetarhem i Falkängen och om Regina Kylberg.

Boken innehåller totalt 207 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

VFFT 1986

1986-års tidskrift med titeln

"Trä som tillgång"
beskriver ett fantastiskt material och ger prov på dess användning under de senaste 150 åren. På 124 sidor berättar sju författare om bland annat folkkonst, träslöjd och hur bonden blev möbelsnickare. Om båtar och båtbyggeri liksom tändsticksindustrin i landskapet får läsaren också veta mera.

I Aktuellt antikvariskt berättar 14 författare på 115 sidor bland annat om bronssköldarna från Fröslunda, Mössebergs fornborg, Inge den äldres gravplatser, franciskanerklostret i Skara, Daretorps missionshus, handelsboden från Ekeskog och transformatorhuset i Fornbyn.

Boken innehåller totalt 252 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

VFFT 1985

1985-års tidskrift med titeln

"Vägen till din historia"
ägnas helt åt Skaraborgs kulturhistoriska utveckling under 10 000 år. Innehållet presenteras tematiskt under huvudrubrikerna Naturförutsättningar, Forntiden, Näringar, Tätortsutveckling, Förvaltning och offentlig verksamhet och Övriga verksamheter.

Bland ämnena finns allt från jakt och fiske, samfärdsel, städer, lanthandel, tull och marknader, försvar, sjukvård, turism och administration till ortnamn och dialekter.
Boken avslutas med en omfattande litteraturförteckning för vidare studier.

Boken innehåller totalt 404 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

   
VFFT 1983-1984

1983-1984-års tidskrift med titeln

"Det tidiga Västergötland - en aktuell historia"
är en spännande berättelse av 13 författare på 184 sidor om landskapets utveckling från stenålder till medeltid. Snorre Sturlasson och Brunsbo Storäng, förhistorisk järnhantering, Kornguden i Vånga och hans släktingar, Hällestadsmonumentet och det tidiga augustinska domkapitlet i Skara är bara några av rubrikerna
I Aktuellt antikvariskt berättar 11 författare på 135 sidor bland annat om utgräv-ningarna vid Hornborgasjön, bebyggelse och järnframställning i Älgarås under järnåldern, näverkistorna i Nödinge, hantverksavfall och hushållssopor, fattig-stugor och sjukvård i frihetstidens Skaraborg och gamla Stadsteatern i Borås.

Boken innehåller totalt 322 sidor.
För innehållsförteckning - klicka på bilden till vänster!

ISSN 0347-4402

   
VFFT Register1869-2000 Register över tidskriften 1869-2000

Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift publiceras nu under sitt tredje århundrade. Böckerna är sedan länge en erkänd, väletablerad och väl-renommerad källa till kulturhistorisk kunskap för forskare av professionen, privatforskare och en ständigt växande skara intresserade.

Förutom ett alfabetiskt register finns också ett systematiskt med huvud-grupperna Från forntid till nutid, Historia, Dagligt liv, Natur och kultur, Bygga och bo, Personhistoria, Organisationer, Forskning, Förteckningar mm., Recensioner, Varia och Redaktionellt. Under huvudgrupperna finns sedan ett flertal undergrupper.

Genom att klicka på bilden till vänster öppnas registret som .pdf-fil i ett nytt fönster varifrån Du också kan ladda ned hela filen som är på 1,1 MB.

ISSN 0347-4402, ISBN 91-85884-00-6

 E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se


Upp